W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę nastosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.as-metal.pl

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla AS-METAL Hadyś Małgorzata szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.as-metal.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. AS-METAL Hadyś Małgorzata jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych. Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.as-metal.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.as-metal.pl jest AS-METAL Hadyś Małgorzata, Zamkowa 75, 58-250 Pieszyce, NIP 8821212078, (dalej jako „Administrator”).

I. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych

  1. Korzystanie z Serwisu www.as-metal.pl jest anonimowe i nie wymaga rejestracji Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentusposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
  2. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treściopublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisufunkcjonalności pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika wSerwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowepoprzez kontakt z Administratorem w wykorzystaniem podanych w Serwisie danychkontaktowych Administratora (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu) lub poprzeznawiązanie relacji handlowej (zawarcie umowy).
  3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowychstatystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i ocenyrespektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danychosobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

II. Pliki „cookies”II.

  1. Administrator Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniukońcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki„cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z którejpochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapisparametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serweraSerwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniukońcowym Użytkownika.
  2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, aurządzeniem końcowym Użytkownika;b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu idostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich strukturyi zawartości;e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowychoptymalnie dostosowanych do jego preferencji.
  3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.„Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzeniakońcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniuprzez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej.„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przezczas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przezUżytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownikawyłącznie za jego zgodą.
  4. Administrator Serwisu informuje, że:a. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” wurządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać wdowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przezniego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznieblokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ichkażdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółoweinformacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są wustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.b. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemniewpłynąć na poprawność wyświetlania informacji dostępnych w Serwisie.
  5. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą byćwykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców lubpartnerów biznesowych.6. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację przez Administratora Serwisutożsamości Użytkownika.7. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznieAdministrator Serwisu.

III. Zmiany Polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności zobowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Wprzypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazanana końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych,Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

IV. Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności,Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: AS-METAL HadyśMałgorzata, Zamkowa 75, 58-250 Pieszyce, z wykorzystaniem następujących danychkontaktowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Zamkowa 75,58-250 Pieszyce.